ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЛЬВІВ, УКРАЇНАІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ
Логін:
Пароль:
Реєстрація | Забули пароль?
Українська English


Погода в Львові

Львівська міська рада
Львівська міська радаУкраїнський рейтинг TOP.TOPUA.NET

Проблемні питання використання інтелектуальної власності в Україні


Центр винахідників і новаторів Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України провів опитування експертів.

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на поставлені запитання заступника директора Львівського ЦНТЕІ Івана Кульчицького.

Просимо висловлювати свою точку зору у коментарях до цієї статті, або надсилати на електронну пошту ivanppp@cstei.lviv.ua

 

1. Ефективність системи інституційного та нормативно-правового забезпечення управління інтелектуальною власністю (далі – «ІВ»).

 

Система нормативно-правового забезпечення управління інтелектуальною власністю в Україні успішно іде шляхом гармонізації із європейським законодавством. Втілення діючого законодавства повністю відповідає наявній ситуації в Україні у сфері правової культури, коли ряд нормативних актів практично не виконується. У сфері правового забезпечення ІВ частина діючих нормативно-правових актів викликає дискусію з точки зору запитання, а чиї інтереси відстоюють ці акти – Національних виробників чи зарубіжних? Відсутні серйозні розрахунки скільки додаткових витрат будуть змушені нести суб’єкти господарювання, якщо будуть на 100% дотримуватись діючого законодавства у сфері ІВ та скільки додаткових доходів можуть отримати ті суб’єкти, які створюють об’єкти ІВ.  Оперування тільки надходженнями до бюджету від додаткових оплат є методологічно невірним, оскільки не враховує подорожчання товарів і послуг тих суб’єктів, які будуть сплачувати за об’єкти ІВ. Принциповим тут підхід, за яким Україна інтегрується із світовими ринками, ввійшла в СОТ і тому необхідні не тільки "караючі" дії, але й комплекс інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо дотримання законодавства у сфері ІВ.

 

2. Проблеми функціонування цілісної системи державного управління ІВ.

 

Я вважаю, що Україна не має цілісної системи управління ІВ. Є окремі елементи, які функціонують під організаційно-методичним керівництвом Державного департаменту ІВ, але на рівень регіонів ця система не розповсюджується. У 2003-2004 рр. були спроби створити на базі регіональних ЦНТЕІ регіональні представництва ДДІВ, також уже давно ведуться розмови про створення відділень патентної бібліотеки, але ці розмови і плани не підкріплено реальним фінансуванням та конкретними планами роботи. Як результат, органи управління ІВ фактично взаємодіють з дуже обмеженим колом суб’єктів ринку ІВ. Відповідно це негативно впливає на розвиток ринку ІВ в Україні.

 
 
 

3. Стан системи науково-технічної інформації та інформаційних фондів.

 

Система НТІ ще зберегла потенціал інфраструктури підтримки інноваційної діяльності та використання об’єктів ІВ у господарському обороті України. Викликає великий подив створення мережі Держінвестицій без врахування потенціалу системи НТІ. Разом з тим, відсутність реальної державної підтримки системи НТІ призвели до різних сценаріїв виживання регіональних центрів. Тільки частина з них має реальний фінансовий оборот на обслуговуванні об’єктів ІВ, хоча більшість центрів зберегли та розвивають базові патентні фонди. В центрах НТІ збереглась і розвивається діюча матеріальна інфраструктура, збережено фаховий персонал, налагоджено спільну корпоративні діяльність через механізми ведення спільних корпоративних баз даних та забезпечення науково-методичного супроводу зі сторони УкрІНТЕІ.  Тому система НТІ є готовою до реалізації ВАЖЛИВИХ державних завдань сьогодення.

 

4. Проблеми функціонування цілісної системи управління ІВ в контексті створення національної інноваційної системи.

 

Про національну інноваційну систему в останні роки ведеться багато розмов, захищено ряд дисертацій, але практичні кроки залишають бажати кращого. Основна проблема – це бажання окремих структур будувати вертикальні ієрархії, замість розгортання горизонтальних мереж. Яскравий приклад – це розгортання Держінвестицій власної мережі регіональних центрів, які уже другий рік перебувають у стані становлення – вирішують проблеми приміщень, кадрів і т.п. Тепер появляються ініціативи формування баз даних, семінарів. навчань і т.п. Тобто система Держінвестицій іде шляхом, яким 10 років тому почала іти система НТІ. Ми пропонуємо навчитись всім працювати разом, незалежно від відомчої приналежності. Звичайно може ввести критерій – вибір споживача на ринку. Але якщо через одного учасника ринку, наприклад Держінвестицій, будуть іти державні дотації на підтримку інновацій, то нічого іншого, окрім нового осередку корупції у системі державної влади, ми не отримаємо.

 

У контексті формування національних капіталів шляхом купівлі за безцінь державних підприємств, захоплення нерухомості та землі та ін. я зараз вбачаю певну загрозу від системних олігархічних кіл, які почали проявляти зацікавленість до об’єктів ІВ. Ці кола не зацікавлені у розвитку ринку ІВ, а у скупці за дешеву ціну потенційно прибуткових об’єктів ІВ, щоб у майбутньому отримати спекулятивний дохід.

 

5. Можливості створення кластерних структур для активізації уведення в господарський обіг об’єктів ІВ.

 

Мета створення кластерних структур – це в першу чергу зменшення накладних витрат членів кластеру, налагодження взаємовигідного партнерства та утримання конкурентних позицій у певному сегменті ринку. Кластери в умовах України потенційно можуть активізувати введення в господарський обіг об’єктів ІВ саме завдяки зменшенню ризиків для кожного члена кластера. Однак реальну ефективність кластерів ми зможемо побачити тільки при побудові конкурентної моделі економіки, в якій суб’єкти господарювання досягають переваг ринковими методами. Саме така модель економіки є базовою передумовою використання об’єктів ІВ для утримання і розвитку конкурентних позицій.

 

6. Стан кадрового забезпечення та недоліки в системі підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері ІВ.

 

Стан системи підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері ІВ повністю відповідає сучасному стану освіти в Україні. Навчання здійснюється формальним чином, професорсько-викладацький склад не має реальної практики роботи з об’єктами ІВ, значна частина ВНЗ ліцензувало нові спеціальності шляхом направлення викладачів інших спеціальностей на кількамісячні курси. Одним із перспективних напрямків є розвиток дистанційного навчання базовими освітніми центрами у сфері ІВ. В рамках цього навчання доцільно проводити перепідготовку спеціалістів-практиків. Перспективними є також півторарічні магістерські програми для студентської молоді, яка отримує базову освіту у сфері права та менеджменту. Такі студенти повинні обов’язково проходити не менш як піврічну виробничу практику.

 

7. Проблеми зв’язків наукової та виробничої сфери щодо впровадження результатів наукової творчості та пропозиції щодо доцільності інвестиційних фондів відповідного спрямування.

 

Основна проблема полягає в тому, що наукова сфера не націлена на підготовку результату у виді, який потрібен виробничій сфері, а виробнича сфера не має оборотних коштів та кадрового потенціалу для впровадження нових результатів науки.  Ситуація виживання у науково-технічній сфері практично зруйнувала ланку між наукою та виробництвом, галузеві НДІ працюють неефективно, припинили свою роботу дослідні заводи політехнічних університетів. У даний момент є окремі ініціативи сильних академічних центрів, які реалізовані у виді технопарків. Виробнича сфера тільки починає формувати свої інноваційні ініціативи, одним із напрямків підвищення спроможності виробничої сфери у реалізації інноваційних проектів вбачають у створенні кластерів.

 

Якщо створювати інвестиційні фонди, то слід дуже добре обдумати, як в реаліях України уникнути загрози корупції та неефективного використання державних коштів. В Європі, наприклад у Польщі, проблему структурної перебудови економіки на інноваційні рейки вирішують шляхом повернення підприємцю частини здійсненої інвестиції по факту проведених робіт. А безпосереднє фінансування інвестиції здійснюється з власних коштів підприємця, або банківського кредиту.  

 

8. Проблеми діяльності венчурних фондів, як чинника розвитку ринку ІВ.

 

У світі венчурні фонди є частиною широкої гамми різних видів бізнесу у фінансово-інвестиційній сфері. Треба задуматись, чому те, що працює за кордоном не дуже працює в Україні. З однієї сторони це є відображенням загальних проблем розвитку підприємництва в Україні, проблем з отримання різних дозволів, неефективності системи підтримки бізнесу. А з іншого боку вказує на спекулятивний характер української економіки, в якій для отримання високого рівня прибутку можна використати різні тіньові та корупційні схеми. Саме тому бізнес не спішить вкладати кошти у венчурні фонди.

 


Основний висновок. 
Система ІВ є частиною української системи управління та господарювання, тому внутрішнє вдосконалення системи ІВ принесе певні ефекти, але буде недостатнім для отримання очікуваного ефекту для економіки в цілому. Україна повинна побудувати конкурентну модель економіки, в якій суб’єкти господарювання досягають переваг ринковими методами. Саме така модель економіки сприятиме введенню в обіг суб’єктами господарювання об’єктів ІВ для отримання і розвитку конкурентних позицій.

На даному етапі доцільно звернути увагу на інноваційно-активні сфери української економіки. Наприклад, конкуренція у банківському секторі призвела до впровадження нових технологій і продуктів. Подібну картину ми спостерігаємо у харчопереробній промисловості. У той же час інноваційні процеси у сфері будівництва малозамітні, адже тут ще надто великий рівень прибутку та корупції.  Великий резерв для інновацій має сфера послуг та сфера високих технологій. Саме сфера високих технологій потребує у першу чергу державної підтримки, адже тут необхідно допомогти перейти від дослідних зразків до промислових продуктів. Всі форми державної підтримки повинні бути достатньо публічними, а відбір проектів не повинен іти кулуарним чином. Треба також враховувати інтереси регіонів. Важливою компонентою формування та відбору проектів на регіональному рівні можуть стати регіональні інноваційні форуми, які повинні об’єднати основних акторів на ринку інтелектуальної власності.

Рекомендуємо ознайомитись з пропозиціями ЛвЦНТЕІ підтримки інноваційної діяльності www.cstei.lviv.ua/ua/item/98
Перегляди: 4249 | Коментарі: 1
germanzp | 08.07.2010 05:00 | Українська
need investors
Мной сделано 302 очень разных изобретений (большая часть по новой энергетике, фильтрам тонкой производительной водоочистке, насосам, веломобилям, вихревой теплобур, газовому оружию и автомобилям) с отличными бизнес-планами, смотрите их на сайтах по ключевым словам "Измалков Герман", продам патентные права, ноу-хау, построю завод и доведу изделия до массового производства, если Вам интересны мои изобретения, то зайдите на http://www.apxu.ru и там по строчке слева на "Герман Измалков, изобретения" есть много описаний с чертежами к патентам и заявкам, 0504516461, 38(061)224-13-89 , geizmalkov@yandex.ru, Skype: magtelom, http://www.proza.ru/2010/02/16/412, http://www.proza.ru/2010/03/28/209, http://www.vdcr.ru/content/view/1876/229/, izmabc123@meta.ua, , http://www.matri-x.ru/energy.shtml, http://sds-max.com.ua/izobr1.html, http://www.proza.ru/2009/11/12/29, http://www.proza.ru/2010/06/01/307, http://poselenie.ucoz.ru/publ/izobretenija_germana_izmalkova/6-1-0-212, http://macmep.h12.ru/, http://www.vynahidnyk.org.ua
E-mail:«Вересень 2017
ПнВтСрЧтПтСбНд
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930Статті на сайті: 929
Активні користувачі: 2913
Карта сайту RSS Календар подій