ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЛЬВІВ, УКРАЇНАІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ
Логін:
Пароль:
Реєстрація | Забули пароль?
Українська English


Погода в Львові

Львівська міська рада
Львівська міська радаУкраїнський рейтинг TOP.TOPUA.NET

Оберіть мову статті: Українська English

Львівський Державний Центр Науки, Інновацій та Інформатизації


Інформація про центр та його діяльність

Львівський Державний Центр Науки, Інновацій та Інформатизації (ЛвЦНІІ), якому 17 червня 2007р. виповнилося 40 років, є провідною державною науково-інформаційною структурою західного регіону України і охоплює своєю діяльністю Львівську, Тернопільську, а за деякими напрямками і Закарпатську області.

Діяльність центру спрямована, насамперед, на вивчення попиту і, на цій основі, задоволення потреб підприємств і організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб, в науково-технічній та економічній інформації, на дослідження проблем і формування підходів щодо функціонування регіональних інформаційно-інноваційних структур в умовах економічних і політичних перетворень в Україні.

Назва "Львівський Державний центр науки, інновацій та інформатизації" отримана згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.2010р. №290, від 31.05.2010р. №376 та від 05.07.2010р. №548 і наказами Державного комітету України з питань науки інновацій та інформатизації від 06.07.2010р. №3 та №31 від 27.09.2010р.ЛвЦНІІ  пропонує споживачам якісний довідково-інформаційний сервіс, бізнес-консалтинг, готує інформаційно-аналітичні огляди, проводить патентно-інформаційні і соціологічні дослідження, надає консультації з питань захисту та комерціалізації інтелектуальної власності, створює регіональні бази даних (БД).
Так у центрі експлуатується власна БД "Підприємства та організації Львівщини", створений свій сегмент розподілених баз даних: "Зведений електронний каталог видань НТЕІ", "Підприємства України: адреси і номенклатура продукції", "Науково-технічні досягнення України". ЛвЦНІІ підключений до мережі Інтернет, має зареєстрований домен www.cstei.lviv.ua, на якому розміщено інтернет-проект центру для інформаційної підтримки науково-інноваційної та освітянської діяльності у Львівській та суміжних областях - регіональний портал "Інноваційне підприємництво". Середня відвідуваність сайту – 250 разів на день. Список розсилки налічує 6500 мейлів.

Поряд з тим, у ЛвЦНІІ проводяться фундаментальні та прикладні дослідження з проблем розвитку інтелектуального потенціалу, організації науково-інноваційної та інформаційної діяльності, оцінки інвестиційної привабливості господарських об'єктів, регіональної науково-технічної політики. Зокрема, центр був виконавцем проекту "Розробка наукової концепції формування технопарків і технополісів на Україні та її реалізація у західноукраїнському регіоні" (1992-1996рр.) з Державної науково-технічної програми "Економічні та технологічні засади енерго- та ресурсозбереження: стратегія розвитку енергетики", проекту "Розробка методики розрахунку величини інтелектуальної власності державних підприємств, що підлягають приватизації з міжгалузевої науково-технічної "Програми наукових досліджень у сфері приватизації" (1995р.), ряду проектів, які фінансувалися з Фонду фундаментальних досліджень (1993-1994рр.), а також розробником "Типового положення про регіональний (територіальний) центр науково-технічної і економічної інформації" (1995р.).


ЛвЦНІІ був ініціатором і з 1991 року постійним організатором Міжнародної західноукраїнської виставки-ярмарку "Галицькі контракти". З 1995 року центр періодично проводить регіональну виставку інновацій та інвестиційних проектів, є базовою організацією з проведення Міжнародної західноукраїнської виставки-ярмарку "Галицький форум".


ЛвЦНІІ має у своєму розпорядженні патентний фонд, фонд нормативно-технічної документації, фонд інформаційних листків про науково-технічні розробки та інновації, довідкові, інструктивні і законодавчі документи, періодичні видання, в тому числі зарубіжні.


Комерціалізація інформаційних ресурсів відбувається шляхом підготовки аналітичних матеріалів до конференцій, семінарів, виставок. За останні роки відбулося ряд таких заходів на актуальну проблематику, зокрема: "Вітчизняному товаровиробнику - краще пакувальне обладнання, тару, упаковку, етикетку", "Залучення фінансових ресурсів в Україні: сучасний стан, можливості і перспективи", "Львівщина і земля Саксонія: сучасний стан і перспективи співпраці", "Системи управління якістю та охороною навколишнього середовища на підприємстві", "Проблеми передачі технологій із наукової сфери в економіку" тощо.


Титульними для центру стали щорічні міжнародні науково-практичні конференції: "Управління у державі ІІІ тисячоліття", "Ресурси природних вод Карпатсього регіону", "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні", "Розвиток науково-технологічних парків та інноваційних структур інших типів: Україна і світовий досвід", "Суспільство знань і молодь", "Управління персоналом: економіка, право, інновації, освіта".


Як підприємство, підпорядковане Державному Комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, ЛвЦНІІ є організатором регіональних етапів конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, проектів державних науково-технічних програм, Всеукраїнського конкурсу "Винахід року" та конкурсу проектів прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення актуальних проблем регіону.


У ЛвЦНІІ відпрацьовано певні організаційні механізми співпраці з управліннями і комітетами Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) та Львівського міськвиконкому стосовно інформаційного забезпечення пріоритетних напрямків розвитку регіону. Зокрема укладені угоди про співпрацю з Головним управлінням економіки та управлінням промисловості, транспорту та зв'язку Львівської ОДА, підписаний Меморандум з міською радою про Партнерство з розвитку підприємництва у м. Львові. Згідно з розпорядженнями голови Львівської ОДА центр має свого представника в обласних дорадчих радах з питань малого та середнього підприємництва, питань якості, виставкової діяльності, робочій групі для забезпечення реалізації Програми скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності, робочій групі з розробки стратегії економічного та соціального розвитку області до 2011р. Кожен рік центр бере участь у формуванні і реалізації обласної і міської програм підтримки малого і середнього підприємництва.
Починаючи з 1993 року, при безпосередній участі Львівського ЦНІІ, у західному регіоні України почали створюватися перші елементи підтримки науково-інноваційної та підприємницької діяльності. За цей час ЛвЦНІІстав співзасновником, базовою організацією або регіональним представником:

  • Всеукраїнської асоціації інтелектуальної власності (ВАІВ), основні завдання якої: - сприяння забезпеченню реалізації державної та регіональної політики у сфері інтелектуальної власності; - створення в Україні ефективних правових механізмів захисту інтелектуальної власності; - надання методичної і практичної допомоги органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям та громадянам з питань охорони та комерціалізації інтелектуальної власності, винахідницької і патентно-ліцензійної роботи; - підтримка проведення патентно-інформаційних досліджень новизни рішень, на які подані до Держдепартаменту заявки на видачу патентів України на винаходи.

 

  • Всеукраїнської асоціації інформаційних служб (ВАІС), мета діяльності якої: - організація колегіального розроблення концептуальних засад функціонування і розвитку національної системи науково-технічної інформації із врахуванням світових тенденцій; - організація формування та ефективного використання інформаційних ресурсів з науково-технічної діяльності, сприяння інтеграції їх у світовий інформаційний простір; - створення і розвиток ринку інформаційної продукції та послуг.

 

  • Виставки "Інновації та інвестиційні проекти західного регіону України", яка організована з метою: - презентацій і реклами вітчизняних інновацій та інвестиційних проектів, які сприяють реструктуризації економіки регіону, створенню нових робочих місць, випуску конкурентоспроможних товарів і послуг; - сприяння експонентам та потенційним інвесторам в укладанні угод між ними; - демонстрації продукції, при виробництві якої використані винаходи, нові технології, "ноу-хау", а також науково-технічних розробок з високим експортним потенціалом.
  • Західноукраїнської регіональної асоціації інноваційних фірм "Львівтехнополіс" з метою формування на базі її членів "точок інноваційного зростання" - інкубаторів технологій, інноваційних центрів, наукових і технологічних парків тощо.
  • Центру трансферу технологій, метою якого є створення БД перспективних технологій та сприяння їх передачі у промисловість та сільське господарство.
  • Західного регіонального контактного пункту 6-ї Рамкової Програми (6РП) Європейського Союзу (ЄС), завдання якого - надавати інформацію та консультації з відповідного пріоритетного напрямку 6РП, формувати бази даних українських та іноземних партнерів за тематикою наукових досліджень.

 

  • "Центру енергозбереження", який зацікавлений у розвитку та впровадженні нових технологій у сфері енергетики та навколишнього середовища. Даний центр має на меті формування інноваційної інфраструктури в галузі енергозбереження та нових технологій в будівництві. Важливими компонентами діяльності Центру є постійнодіюча виставка сучасних енергоощадних технологій, устаткування та матеріалів, а також наявність контактної бази експертів , які зацікавлені у трансфері технологій, обміні досвідом зі своїми європейськими колегами стосовно спільних розробок.  

 

Що стосується досвіду співпраці з іноземними партнерами, ЛвЦНІІ був серед учасників консорціуму двох проектів в рамках IST-6FP: ATVN-EU-GP (Academic Internet Television Network Showcases the best of good practice activities, contract 016020) та PRO_NMS (PRO Active Actions for New Member States, contract 016015), а на даний момент - проекту SCUBE-ICT (Strategic Cooperation in Ukraine, Belarus and EU in Information and Communication Technologies” в рамках 7FP), виступає партнером проекту "ЕКО-ЕНЕРГІЯ – трансфер між Польщею та Україною енергоощадних технологій, в т.ч. у сфері відновлювальних  джерел енергії, а також створення еко-енергетичних стратегій" (http://cstei.lviv.ua/ua/item/350), при співпраці з Міністерством закордонних справ Республіки Польща реалізовує проект «Підтримка локальних спільнот України в залученні Європейських фондів».

Друковані видання різного роду створюються в стінах ЛвЦНІІ кожного року. Наприклад, серед останніх публікацій можемо назвати наступні: Каталог інноваційних проектів (http://cstei.lviv.ua/ua/item/374), Каталог інноваційних пропозицій підприємств та організацій Львівщини (http://cstei.lviv.ua/ua/item/282), посібник “Від ідеї до продукту”, «Ведення бізнесу на Львівщині», «Каталог інноваційних пропозицій в галузі енергозбереження» (http://cstei.lviv.ua/ua/item/30).

 

Загалом, що стосується майбутнього, колектив Центру намагатиметься трансформувати нашу структуру в бізнес-інноваційний центр Європейського типу.

Завантажити опис досвіду роботи ЛвЦНТЕІ (309.19 КБ)


Оберіть мову статті: Українська English

Перегляди: 12659E-mail:«Листопад 2018
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930Статті на сайті: 929
Активні користувачі: 2913
Карта сайту RSS Календар подій