ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЛЬВІВ, УКРАЇНАІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ
Логін:
Пароль:
Реєстрація | Забули пароль?
Українська English


Погода в Львові

Львівська міська рада
Львівська міська радаУкраїнський рейтинг TOP.TOPUA.NET

Ресурси природних вод Карпатського регіону: проблеми охорони та раціонального використання та деякі аспекти українсько-польської співпраці у цій сфері


Представлено тематичні конференції та проекти ЛвЦНІІ у сфері раціонального використання водних ресурсів
19-20 травня 2011р. у конференц-залі ВАТ «Укртранснафта» відбулася Х-а Міжнародна науково-практична конференція «Ресурси природних вод Карпатського регіону: проблеми охорони  та раціонального використання».

Організували конференцію Львівський центр науки, інновацій та інформатизації  (ЦНІІ), конфедерація ділових кіл Львівщини, національний університет «Львівська політехніка», Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівський національний університет ім. І. Франка, Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал» за підтримки державного управління охорони  навколишнього середовища у Львівській області.  Партнерами організаторів у проведенні конференції виступили ДП  «Західукрекологія»,  НАК  «Надра України»,  асоціація «Укргідроенерго», філія магістральних нафтопроводів «Дружба»  ВАТ «Львівтранснафта».

Тематика конференції відображала такі напрямки досліджень і розробок:
-  ресурси природних вод та їх  екологічний стан;
-  рекреаційно-бальнеологічний потенціал Карпатського регіону;
-  водопостачання та проблеми  раціонального використання  прісних вод;
-  сучасні методи і технології очистки та утилізації стічних вод;
-  вода і здоров’я людини;
-  проблеми охорони транскордонних водних басейнів;
-  правові та економічні аспекти збереження і використання ресурсів природних вод;
-  гідроенергетичні ресурси;
-  інтеграція у вирішенні проблем охорони природних вод до пріоритетів  Європейського Союзу.

В роботі конференції взяли участь  більше 50-ти осіб в т.ч. 5 науковців із Варшавського  науково-дослідного  інституту геології  (Польща).
Україну на конференції представляли вчені і фахівці національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету ім. І. Франка, національного  технічного університету «Київський політехнічний  інститут», Львівського інституту геології Карпат НАН України,  національного університету  водного господарства (м. Рівне), ТзОВ «Енергоресурсінвест» (м. Львів), ДП «Аргентум» (м. Львів), інших установ та організацій.

На відкритті конференції її учасників привітали голова оргкомітету доктор хімічних наук, професор Львівської політехніки Віктор Яворський та  заступник  директора  Львівського ЦНІІ Орест Муха.
 Промовці відзначили, що до головної проблеми обмеженості ресурсів води, їх якості, проблем господарського і  питного споживання, рекреаційно-бальнеологічного потенціалу додалися проблеми використання малих річок в енергетиці і водопостачанні, екологічного моніторингу, розливання мінерально-столових і столових вод у пляшки, нормативно-правові аспекти водокористування тощо.  Було підкреслено,  що на знак офіційного визнання глобального значення  деградації природних джерел води Генеральна Асамблея ООН  проголосила період 2005-2015 років міжнародним  десятиліттям «Вода для життя».

У нашій державі при наявному високому інтелектуальному потенціалі теж потрібно формувати таке соціально-економічне середовище та цінності, які би стимулювали громадян, промислово-підприємницькі структури та інші організації, спонукали б органи виконавчої влади і місцевого  самоврядування накопичувати, пропагувати і широко застосовувати знання  та інформацію про нові технології, які дозволяють економити  і ефективно використовувати водні ресурси у всіх галузях  промисловості, побуті і суспільному житті.
Влада, громада, бізнес, наука і освіта повинні зробити все необхідне, щоб інновації, зокрема  енерго-і  ресурсоощадні технології, способи очищення забруднених  та стічних вод стали  важливим фактором  економічного зростання України, сприяли б збереженню її флори і фауни.

Першу доповідь «Очищення  води під гаслом: не нашкодь» представив колектив під керівництвом професора Віктора Яворського. Він підкреслив, що вода – одна із найпростіших за хімічною формулою, але  разом з тим і одна із загадковіших субстанцій  на Землі, властивості якої ще далеко не вивчені. Виявляється вода володіє пам’яттю, має свою історію, вона є носієм інформації. Властивість води можна цілеспрямовано змінювати словами, звуками, музикою, молитвою. Вода зберігає і відображає фундаментальні особливості усього Всесвіту. Вода є зв'язуючою ланкою між духом і матерією.
У своїй доповіді «Проблеми  екологічнобезпечного  питного  водопостачання населення» доцент  Львівського державного університету внутрішніх справ Мирослава Стадник представив своє бачення ситуації щодо забезпеченості водними ресурсами областей України. Зокрема, на основі  аналізу даних, ним був зроблений висновок, що 12 областей відчувають «хронічний дефіцит води», 8 областей знаходяться в критичній межі, і лише 5 областей нашої країни можуть вважатися водо- забезпеченими, а це лише 1/5 загального їх числа. Підраховано, що на нашій планеті майже 500 млн. людей щорічно  хворіє через використання забрудненої води. В Україні від невідповідності питної води нормам стандартів  страждає кожний п’ятий  громадянин, тоді як у середньому  на планеті від цього страждає лише кожний десятий житель. Водоочисні споруди в Україні працюють неефективно, вони вилучають лише 10-40% неорганічних речовин (40%  азоту, 30% фосфору, 20% калію) і практично не вилучають солі важких металів.
Допомогти справі охорони вод від забруднення може введення нового порядку лімітування скидів, плати за використання вод та за скиди забруднюючих речовин.
Аналіз ресурсного потенціалу сталого розвитку курортно-санаторної інфраструктури в Словаччині (Західні Карпати)  та в українському Закарпатті представив доцент  Київського національного технічного університету ім. Т. Шевченка Олександр Шевченко.
Було відзначено, що коли порівняти схожі умови  формування мінеральних лікувальних вод українських Карпат із Західними Карпатами Словаччини, то можна  відмітити, що ця сусідня країни має не набагато  більше родовищ мінеральних і термальних вод, але вони краще залучені в економіку держави. 17 лікувальних курортів Словаччини вже давно зробили цю країну відомим місцем відпочинку та оздоровлення для всієї Європи. Порівняно з Україною тут більше розвинута інфраструктура рекреаційної індустрії, оскільки розвідані запаси в повній мірі стараються використати для різних цілей – оздоровлення власного населення або іноземного туризму. На прикладі Словаччини Закарпаття при загальнодержавній підтримці повинно розвиватися у тому ж напрямку – підвищувати рівень сервісу і здешевлювати послуги.
Доктор геологічних наук Варшавського науково-дослідного геологічного інституту (Польща) Богуслав Казимірскі розповів про міжнародну співпрацю Польщі у галузі  моніторингу і охорони підземних вод та роль у цих процесах польських науковців.  Він відзначив, що  фахівці інституту у якості членів або експертів працюють  у  Міжнародній комісії охорони Одеру від забруднення, в комісіях транскордонних вод: польсько-німецькій, польсько-чеській, польсько-словацькій, польсько-українській і польсько-литовській.
Співробітник цього  інституту доктор Томаш Налєнч зупинився на проблемах запровадження правових механізмів у процеси управління транскордонними ресурсами підземних вод.
 Характеристику мінеральних вод північного Здрую представив польський науковець Йозеф Хованєц.
Було відзначено їхні значні лікувальні властивості завдяки наявному хімічному та ізотопному  складу.
На висвітленні можливостей ліквідації  існуючих  сучасних сірчаних кар’єрів Львівщини шляхом перетворення їх в озера зупинився авторський колектив відділення гірничо-хімічної сировини  Академії гірничих наук України під керівництвом Голови наглядової ради ВАТ «Гірхімпром» Івана  Зозулі.
Доповідачі акцентували увагу на тому, що у результаті здійснення передбачених проектами робіт  на  місці сплюндрованих  земель утворюються нові ландшафти, які  за своєю різноманітністю і естетичними якостями цінніші за ті, що були до початку гірничих робіт.
Виконавчий директор Асоціації «Укргідроенерго» Олександр Карамушка поділився своїми думками щодо перспектив розвитку малих гідроелектростанцій (МГЕС) в Україні. За даними Асоціації на кінець 2010р. в Україні працювали 82 МГЕС (з урахуванням 7 мікро-ГЕС потужністю до 50 квт), які виробили у минулому році близько 425 млн. кВт годин електроенергії. В Україні сьогодні освоєно лише 5%  технічного  гідроенергетичного потенціалу малих річок,  тобто існує значний ресурс  альтернативності як важливої  складової у формуванні регіональної соціально-економічної  політики держави.
 З основами державної політики України у сфері охорони прав на об’єкти  інтелектуальної власності ознайомив учасників  конференції фахівець Українського інституту промислової власності  Тарас Сафонов.
Зокрема, в контексті тематики конференції він висвітлив питання  доцільності та особливості патентування в галузі водокористування.
Доцент Рівненського національного університету водного господарства та природокористування Микола Кізєєв поділився  своїми думками щодо технології регулювання температурного режиму очистки  стічних (СВ) вод на каналізаційних очисних спорудах (КОС). Зокрема, він відзначив, що температура СВ впливає на процеси їх очищення. Стічні води містять значну кількість низько потенційної енергії, яку можна використовувати для опалення, гарячого водопостачання будівель і в  технологічних процесах  КОС.  Голова наглядової ради Павло Якубенко, професор Степан Іасівка із ЗАТ «Трускавецькурорт» та головний гідрогеолог Євген Кондратюк з ВАТ «Геотехнічний інститут» (м. Львів) у своїй доповіді  «Мінеральні  лікувальні води «Нафтуся» Трускавецького родовища: нові дані з оцінки  експлуатаційних  запасів наголосили, що незважаючи на те, що  мінеральні води застосовуються з лікувальною метою  на курорті Трускавець більше 180 років, на їхні якісні показники досі не були розроблені кондиції. Це питання вирішилось під час досліджень 2004-2008  років. Експлуатаційні запаси мінеральних вод підраховані у кількості 25м3/добу, які забезпечуються природними ресурсами і повністю задовольняють потреби споживачів.
Цікавими також були виступи професора Львівського національного університету ім. І. Франка Лідії Гринів  «Еколого-економічна політика збалансованого розвитку  рекреаційної  сфери  Карпатського регіону», аспірантки цього ж університету Галини Химочки «Історичні аспекти розвитку  бальнеологічного  курорту Любінь Великий та інші.
Під час роботи конференції була організована виставка мінеральних вод із джерел Львівщини.

Підсумки конференції  підвели професор Львівської політехніки Віктор Яворський, директор ДП «Аргентум», голова комісії УСПП з питань навколишнього середовища Василь Срібний, доктор Томаш Налєнч (Польща).

Були прийняті рекомендації для науковців, практиків, представників бізнесу і органів державної  влади, спрямовані  на ефективне вирішення проблем охорони та раціонального використання ресурсів природних вод Карпатського регіону.

Окремо слід відзначити,  що в контексті тематики проведеної конференції Львівський ЦНІІ робить конкретні  кроки стосовно трансферу знань і успішних практик з країн ЄС в Україну у сфері  водопостачання та сучасних методів і технологій  очистки  та утилізації  стічних вод.
Про це, зокрема, свідчить проект «Польсько-українська академія розвитку комунікаційних послуг і охорони навколишнього середовища», який спільно  реалізують Фонд розвитку місцевої демократії (РП) та Львівський ЦНІІ і який співфінансується в рамках програми Польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ  Республіки Польща у 2011 році (координатор проекту з української сторони заступник директора Лв ЦНІІ Іван Кульчицький).

В рамках цього проекту 26-27 травня у Львові був проведений семінар «Економічні аспекти розвитку мережі водопостачання, водовідведення та очистки стоків. Співробітництво органів місцевого самоврядування і водопровідно-каналізаційних підприємств у Польщі», 13-16 червня пройшов навчальний візит представників органів місцевого самоврядування РП у Львівську область на тему «Ситуація з інфраструктурою охорони  навколишнього середовища в Україні, з приділенням особливої уваги охороні водних ресурсів. Створення умов для налагодження співпраці органів місцевого самоврядування Польщі і України», 10-15 липня 2011р. відбувся практичний польсько-український семінар  у Польщі на тему «Підготовка  інвестиційних планів розвитку  водно-каналізаційної інфраструктури».  Надалі заплановані практичний семінар в Україні (13-16 вересня) і навчальний візит до Польщі (17-19  жовтня).

 К.т.н Яворський М.С. – директор Львівського ЦНІІ

Мітки: інновації

Перегляди: 2607E-mail:«Травень 2017
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031Статті на сайті: 929
Активні користувачі: 2913
Карта сайту RSS Календар подій